DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Ini Bacaan Lengkap Takbiran Idul Fitri yang Dikumandangkan di Hari Lebaran

image
Ilustrasi, bacaan takbiran Idul Fitri.

ORBITINDONESIA.COM - Hari Raya Idul Fitri 2023 di Indonesia diperkirakan akan jatuh pada Sabtu, 22 April 2023 berdasarkan SKB 3 Menteri.

Takbiran Idul Fitri sudah biasa dikumandangkan oleh pemuda atau pengurus masjid sebelum dilaksanakannya shalat ied dengan memuji-muji kebesaran Allah SWT.

Sebenarnya takbiran Idul Fitri berisi lafal yang cukup mudah untuk diikuti dan dibacakan.

Baca Juga: Isyana Sarasvati Kabarkan Dirinya Terkena Penyakit Autoimun dan Lupus hingga Keluar Masuk Rumah Sakit

Untuk menyambut hari lebaran Anda hanya perlu menguatkan tenggorokan agar suara tidak sampai habis.

Biasanya takbiran akan dikumandangkan semalaman sampai pagi hari dan jamaah shalat berkumpul di masjid.

Ada baiknya jika Anda mengikuti takbiran di masjid dan memuja kebesaran Allah SWT karena terhitung sebagai pahala.

Baca Juga: Inilah Alasannya Orang Korea Jarang Mau Menikah

Mengutip NU Online berikut ini adalah pelafalan dan bacaan takbiran yang bisa dikumandangkan sebelum diadakannya shalat ied di hari lebaran:

All?hu akbar, All?hu akbar, All?hu akbar.

Artinya: “Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar.”

Baca Juga: Kemungkinan Perbedaan Hari Raya Idul Fitri, Menag Yaqut Cholil Qoumas Ajak Umat Islam Jaga Toleransi

Selain tiga takbir ini, kita menambahkannya dengan zikir sebagai berikut sebagaimana zikir-takbir Rasulullah SAW di bukit Shafa yang diriwayatkan Imam Muslim:

All?hu akbar kab?r?, walhamdu lill?hi kats?r?, wa subh?nall?hi bukratan wa ash?l?, l? il?ha illall?hu wa l? na‘budu ill? iyy?hu mukhlish?na lahud d?na wa law karihal k?fir?n, l? il?ha illall?hu wahdah, shadaqa wa‘dah, wa nashara ‘abdah, wa hazamal ahz?ba wahdah, l? il?ha illall?hu wall?hu akbar.

Artinya, “Allah maha besar. Segala puji yang banyak bagi Allah. Maha suci Allah pagi dan sore. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, memurnikan bagi-Nya sebuah agama meski orang kafir tidak menyukainya. Tiada tuhan selain Allah yang esa, yang menepati janji-Nya, membela hamba-Nya, dan sendiri memorak-porandakan pasukan musuh. Tiada tuhan selain Allah. Allah maha besar.”

Baca Juga: Inilah Daftar Lokasi Shalat Idul Fitri di Kawasan Jakarta, Bogor hingga Bekasi Pada Jumat 21 April 2023

Ada pula tambahan takbir yang bisa dibaca sebagai tambahan dan sering dikumandangkan di masjid, seperti berikut ini:

All?hu akbar, All?hu akbar, All?hu akbar. L? il?ha illall?hu wall?hu akbar. All?hu akbar wa lill?hil hamdu.

Artinya, “Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Tiada tuhan selain Allah. Allah maha besar. Segala puji bagi-Nya.”

Baca Juga: Disebut Suka Pakai Barang Haram, JK Minta Denise Chariesta Tidak Malu Punya Anak di Luar Nikah

Adapun Imam An-Nawawi menambahkan pelafalan takbir lainnya yang bisa dibaca sebelum shalat ied adalah:

All?hu akbar, All?hu akbar, All?hu akbar. L? il?ha illall?hu wall?hu akbar. All?hu akbar wa lill?hil hamdu,'” (Lihat Imam An-Nawawi, 2010 M: V/42-43).

Sebagian ulama mazhab As-Syafi’i menambahkan lafal takbir berdasarkan pandangan Imam As-Syafi’i pada qaul qadim:

All?hu akbar kab?r?, walhamdu lill?hi kats?r?, All?hu akbar ‘al? m? had?n?, wal hamdu lil?hi ‘al? m? awl?n? wa abl?n?.

Artinya: “Allah maha besar, segala puji yang banyak bagi Allah. Allah maha besar atas hidayah-Nya kepada kita. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan ujian-Nya untuk kita.

Baca Juga: Viral di Media Sosial, Mudik Bersama, Suami Baru Sadar Istrinya Tertinggal di Brebes Ketika Sampai Pekalongan

Itulah bacaan takbiran yang bisa dikumandangkan dengan merdu semalam sebelum hari lebaran dan shalat ied.

Memuja kebesaran Allah SWT adalah satu perbuatan terpuji dan termasuk pahala besar yang bisa didapatkan oleh umat Islam.***

Dapatkan informasi menarik lainnya dari ORBITINDONESIA.COM di Google News.

Berita Terkait